Previous
Next
Yüzyıllık Markalar
YÜZYILLIK HAFIZA

MARKA YOLU

Geçmiş ile bugün arasında bir yolculuğa çıkmak... Logolar zamanının ve ait olduğu kurumun kuruluş ve değişiminin izlerini taşır.

MARKA HİKAYELERİ ODASI

Bu mekânda yüz yıllık markaların birlikteliği sizi “Dev Marka Pulu” ve markaların hikayeleriyle karşılıyor…

KURUCULARA SAYGI ODASI

Yaptıkları işe olan sadakatleri onları, bugünün köklü kuruluşlarının kurucusu yapmış. Köklü tarihimizin girişimcileri ile tanışın.

MARKA SERGİSİ ODASI

Hafızaevi’nin paydaşları olan markaların ve markalara hafıza oluşturan konuların sergi mekanı.
Sergi
15 Ocak - 15 Ekim 2023

TURİNG SERGİSİ

Yüzyıllık Markalar Hafızaevi’nin dönemsel sunulacak sergilerinin ilk konuğu aynı zamanda mekanın ev sahibi olan Türkiye Turing Otomobil Kurumu idi. Çok teşekkür ederiz.