Geçmiş Sergi
15 Ocak - 30 Nisan 2023
TURİNG SERGİSİ

SERGİ HAKKINDA

Yüzyıllık Markalar Hafızaevi’nin dönemsel sunulacak sergilerinin ilk konuğu aynı zamanda mekanın ev sahibi olan Türkiye Turing Otomobil Kurumu’dur.

Türkiye Turing Otomobil Kurumu, Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluşundan bugüne hem yüz yıllık tanığı hem de aktörlerinden biridir. Turing Kurumu; Cumhuriyet’in ilk günlerinde bozkırın ortasında yokluklar içinde yaşayan ama buna rağmen, kendi dışındaki dünyada neler olup bittiğinin farkında olan insanlar tarafından 1923 yılında kuruldu. Cumhuriyet’in kuruluşu; kendi kültürel örgüsü içinde inşa edilen ve yüzü batıya dönük bir ülke fikrinin gerçekleşebilmesi amacıyla, hem resmi hem de sivil kurumların ve aynı zamanda güçlü yapıların varlığını sağlamıştır. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu bu bilinç ile kurulmuş yapıların başında gelmektedir.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin kültür ve turizm alanındaki tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Uzun yıllar Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan misyonu ve özellikle motor sporları üzerinden gerçekleştirdiği kültürel projeler ile Türkiye’nin aydınlık yüzlerinden biri olmuştur.

Ülkemizin tanıtımı için yayınladığı kitaplar, dergiler, afişler, broşürler ve gerçekleştirdiği sayısız etkinliklerle büyük bir boşluğu doldurarak, İhap Hulusi’den İbrahim Çallı’ya değerli birçok isim ile yan yana gelmiştir. Yayınladığı tüm eserler Türk kültür hayatının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ülkemizin değerli mekanlarına hayat veren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kültürel mekanların korunması ve gelişmesi konusunda büyük katkılar sağlamıştır.

100 yıllık Türkiye Turing Otomobil Kurumunun tarihi; afişler, fotoğraflar, kitaplar, broşürler, dergiler, haritalar, nesneler ve bütünsel hikayesiyle birlikte geçmişi bugüne taşıyarak kültürel hafızamızı her daim taze ve canlı tutmaktadır.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu sergisi Cumhuriyetin yüz yıllık serüveninin önemli bir parçası olarak Cumhuriyet’in 100. yılında sunulan değerli bir tarih okumasıdır.

www.turing.org.tr

Turing Sergisi
TARİH

15 Ocak – 31 Haziran 2023

LOKASYON
KÜRATÖR

Kamil Fırat